Julkaisut

Yhdistyksen julkaisuja ovat:

1997: Doceant = Opettakoot : dosentit tutkijoina ja opettajina (Tampereen Dosenttiyhdistyksen julkaisuja nro 1)

2007: Terveys suomalaisessa yhteiskunnassa - ennen, nyt ja tulevaisuudessa (Tampereen Dosenttiyhdistyksen julkaisuja nro 2)

2017: Koulutuksen ja tutkimuksen murros yliopistoissa uuden vuosikymmenen kynnyksellä (Tampereen Dosenttiyhdistyksen julkaisuja nro 3)

2023: Dosentit - yliopiston merkittävä voimavara (Tampereen Dosenttiyhdistyksen julkaisuja nro 4)