Dosentin arvon myöntäminen

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. 

Tampereen yliopisto ohjeistaa dosentin arvon hakemisesta omilla kotisivuillaan.

DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA 

Tampereen teknillisellä yliopistolla on myönnetty dosentin arvo viideksi vuodeksi kerrallaan. Uusi Tampereen yliopisto on nyt yhtenäistänyt käytäntöä ja myöntää dosentin arvon toistaiseksi voimassa olevana.

Rehtorin päätöksellä 12.2.2019 "myönnetään dosentin arvo toistaiseksi voimassa olevana 1.3.2019 alkaen niille Tampereen teknillisestä yliopistosta dosentin arvon viideksi vuodeksi saaneille, joiden viisivuotiskausi on ollut voimassa 1.1.2019.

Tampereen dosenttiyhdistys on omalta osaltaan useaan kertaan esittänyt Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston dosenttikäytäntöjen yhdistämistä rehtorin päätöksessä mainitulla tavalla. Päätöksen liitteenä on luettelo dosenteista, joita em. päätös koskee. Jos haluatte tietää, onko nimenne kyseisellä listalla, niin voitte tiedustella sitä dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Tanja Pessiltä (tanja.pessi@tuni.fi).