Jäsenille

Tampereen Dosenttiyhdistys ry

Tampere Society for Associate Professors

Y-tunnus 2168075-4

Tilinumero (IBAN):  FI11 2121 1800 0144 15 


Sivun alavalikosta löytyy hyödyllistä tietoa jäsenillemme.

mm.

Jäsenkirjeet 

Dosentin arvon myöntäminen

Dosentin käännös Acatiimi 6/2021 

Dosenttiliiton palkkiosuositus

Dosenttipalkinto

Vuosikertomukset ja säännöt

Vanhoja muisteleville


********

Vastaus Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeeseen (28.6.2023, VN/17718/2021, VN/17718/2021-OKM-6) koskien dosentin englanninkielistä käännöstä. Suomen dosenttiliitto ry ilmaisee tyytymättömyytensä Opetusministeriön ottamaan kantaan koskien Associate professor -nimikkeen käyttämistä dosentin englanninkielisenä käännöksenä ja pyytää Opetusministeriötä oikaisemaan kantansa. 


Tiedoksi kaikille dosenteille: olemme neuvotelleet provosti Jarmo Takalan ja rehtori Mari Wallsin kanssa Dosenttien asemasta Tampereen yliopistossa. Provosti Jarmo Takala vakuutti, että kaikki halukkaat dosentit saavat sähköpostin ja intraoikeudet Tampereen yliopistoon. Provosti ilmoitti, että tiedekuntien Dekaanit ovat nyt tietoisia asiasta.

Käytännössä homma toimii niin, että dosentit ottavat sähköpostien ja intraoikeuksien osalta yhteyttä tiedekuntaan ja sopivat dekaanin kanssa resurssisopimuksesta. Jos edelleen ilmenee ongelmia, ilmoittakaa yhdistyksen puheenjohtajaan (riikka.juuti at tuni.fi). 

Jos joku dosenttiystäväsi ei ole vielä jäsen eikä saa näinollen jäsenkirjettä, kerro myös hänelle asiasta.