Vanhoja muisteleville

Tampereen dosenttiyhdistys perustettiin 22.2.1967. Nimi oli silloin Tampereen yliopiston dosenttiyhdistys. Mallia otettiin jo olemassa olevista Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston dosenttiyhdistyksistä. Alusta asti yhteistyö heidän kanssa on ollut vilkasta. Perustamissopimuksen allekirjoittivat oppihistorien dosentti Matti Sainio, yleisen historian dosentti Pekka Suvanto, kulttuurihistorian dosentti Matti Luoma ja Suomen historien dosentti Viljo Rasila. Dosentteja oli tuolloin Tampereen yliopistossa 19, joista seitsemän liittyi yhdistykseen.

Vuonna 1994 pantiin vireille nimen ja sääntöjen muutos. Tampereen yliopiston dosenttiyhdistyksestä tuli Tampereen dosenttiyhdistys. Tämä merkitsi sitä, että Tampereen teknillisen korkeakoulun (myöhemmin Tampereen teknillisen yliopiston) dosentit saattoivat liittyä yhdistykseen. Yhdistysrekisteriin nimen ja sääntöjen muutos hyväksyttiin 7.2.1996.

Tampereella yliopistot ovat olleet yhtä samaa perhettä aina vuodenvaihteesta 2019: Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 uudeksi säätiöyliopistoksi nimeltään Tampereen yliopisto. Uusi Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu tiivistivät edelleen yhteistyötään ja yliopisto on myös ammattikorkeakoulun pääomistaja.


Lähteet:

Pohjolainen P. 2007. Tampereen dosenttiyhdistyksen historiaa. Teoksessa Terveys suomalaisessa yhteiskunnassa - ennen, nyt ja tulevaisuudessa (Tampereen Dosenttiyhdistyksen julkaisuja nro 2) .

Yhdessä olemme enemmän. Julkaistu 13.12.2018. Saatavilla https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/yhdessa-olemme-enemman


VANHOJA UUTISIA 


Suru-uutinen

Dosenttiyhdistyksen kunniajäsen ja yhdistyksen perustajajäsen Professori Viljo Rasila on kuollut (30.7.2023).  Muistokirjoitus (Tampereen yliopiston intrassa): emeritusprofessori Viljo Rasila.